Informació general de la seu electrònica o lloc web Moretó.cat i dels seus continguts

 Fills de Moretó, amb CIF A08001836, i té la seva seu a Avda. Rafael de Casanova, 79, 08100 de  MOLLET DEL VALLES té la seva seu electrònica a l’adreça https://www.moreto.cat, sens perjudici que puntualment o de manera permanent hi pugui haver altres adreces que també permetin accedir als continguts i serveis prestats mitjançant el lloc web moreto.cat.

Protecció dels drets de propietat intel·lectual

Els continguts i elements gràfics que formen part del lloc web Moreto.cat són de titularitat exclusiva de Fills de Moretó o de terceres persones físiques o jurídiques que n’han autoritzat l’ús a Moreto.cat. Els continguts del lloc web són objecte de propietat intel·lectual, amb les excepcions previstes en l’article 13 del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual. Per tant, qualsevol ús o reproducció que les persones usuàries facin d’aquests continguts o d’altres que es puguin incloure en el futur, s’ha de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa esmentada.

Moretó.cat explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte del conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual i industrial.

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre Moretó.cat i els usuaris es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i als tribunals de la ciutat de Barcelona.